Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Akademik Personel

Yakup YILMAZ

Doç. Dr. Yakup YILMAZ

Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Müdür

http://personel.klu.edu.tr/yakupyilmaz

Özgeçmiş

yilmazyakupbey@gmail.com

0288 214 50 51

Halil İbrahim İSKENDER

Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim İSKENDER

Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Müdür Yardımcısı

http://personel.klu.edu.tr/halilibrahimiskender

hiiskender@gmail.com

0288 214 50 51

Beytullah BEKAR

Yrd. Doç. Dr. Beytullah BEKAR

Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Müdür Yardımcısı

beytullahbekar@gmail.com

0288 214 50 51

Deva GÜNEŞ ÖZDER

Okutman Deva GÜNEŞ ÖZDER

Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Okutman

dvgüneş@gmail.com

0288 214 50 51

Utku Mehmet ÖDEN

Okutman Utku Mehmet ÖDEN

Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Okutman

http://personel.klu.edu.tr/utkumehmetoden

utkumehmetoden@klu.edu.tr

0288 214 50 51

Dilek ATICI

Okutman Dilek ATICI

Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Okutman

http://personel.klu.edu.tr/dilek.cakir

cakirturkolog@gmail.com

Duygu DALBUDAK HÜNERLİ

Okutman Duygu DALBUDAK HÜNERLİ

Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Okutman

http://personel.klu.edu.tr/duygu.dalbudak

duygudalbudak@hotmail.com

Özlem ŞUATAMAN

Okutman Özlem ŞUATAMAN

Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Okutman

http://personel.klu.edu.tr/ozlem.suataman

ozlemsuataman@gmail.com

Birol BULUT

Yardımcı Doçent Doktor Birol BULUT

Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Yardımcı Doçent Doktor

http://personel.klu.edu.tr/birol.bulut

birol.bulut@klu.edu.tr

Ensar ALEMDAR

Okutman Ensar ALEMDAR

Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Okutman

http://personel.klu.edu.tr/ensar.alemdar

ensar.alemdar@klu.edu.tr

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.