Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Misyon

27/11/2017 11:23:37 - 27/11/2017 11:23:37 - 120 Takip

Türkçe Merkezi’nin misyonu:

Öğrenme yöntem ve ortamlarını üniversitemizin misyonuna, uluslararası pedagojik ve akademik niteliklere uygun şekilde geliştirmek; öğrencilerimize en modern yaklaşım, yöntem ve tekniklerle Türkçeyi öğrenme imkânı sunmak; merkezimizdeki akademik ve idari personelin kurum öğrenmesine katkısını sağlamak; gelecekte iş üstlenecek yabancılara Türkçe öğreticilerini yetiştirmektir.

tömer misyon klü

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.