KLU - TOMER - Rss Beslemesi: Resimlerhttp://tomer.klu.edu.trKLU - TOMER - Rss Beslemesi: ResimlerKLU -Bilgi İşlem Daire Başkanlığıbidb@klu.edu.trbidb@klu.edu.trKLU TÖMER logohttp://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3715-klu-tomer-logo.kluKLU - Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi10/11/2019 15:02:50http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3715-klu-tomer-logo.kluTürkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma MerkeziKLU TÖMER logohttp://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3714-klu-tomer-logo.kluKLU - Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi10/11/2019 14:59:40http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3714-klu-tomer-logo.kluTürkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma MerkeziKONUŞMA KULÜBÜ vhttp://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3287-konusma-kulubu-v.kluKLU - Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi05/16/2019 14:40:48http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3287-konusma-kulubu-v.kluTürkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma MerkeziKONUŞMA KULÜBÜ 8http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3284-konusma-kulubu-8.kluKLU - Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi05/16/2019 14:39:13http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3284-konusma-kulubu-8.kluTürkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma MerkeziKONUŞMA KULÜBÜ 5http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3283-konusma-kulubu-5.kluKLU - Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi05/16/2019 14:38:50http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3283-konusma-kulubu-5.kluTürkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma MerkeziKONUŞMA KULÜBÜ 3http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3282-konusma-kulubu-3.kluKLU - Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi05/16/2019 14:38:20http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3282-konusma-kulubu-3.kluTürkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma MerkeziKONUŞMA KULÜBÜ 2http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3281-konusma-kulubu-2.kluKLU - Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi05/16/2019 14:37:51http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3281-konusma-kulubu-2.kluTürkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma MerkeziKONUŞMA KULÜBÜ 1http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3280-konusma-kulubu-1.kluKLU - Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi05/16/2019 14:37:24http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3280-konusma-kulubu-1.kluTürkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma MerkeziKONUŞMA KULÜBÜhttp://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3279-konusma-kulubu.kluKLU - Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi05/16/2019 14:08:32http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/3279-konusma-kulubu.kluTürkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma MerkeziTarafsızlık Günühttp://tomer.klu.edu.tr/Resimler/2400-tarafsizlik-gunu.kluKLU - Türkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi12/11/2018 11:04:24http://tomer.klu.edu.tr/Resimler/2400-tarafsizlik-gunu.kluTürkçe Öğretim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi